Innmelding / Oppsigelse

Navn *
Navn
Innmelding/Oppsigelse/Klippekort? *

Betingelser

Medlemsvilkår gjeldende pr. 01.01.18:

1.1 Som medlem har du tilgang til vårt treningslokale i ordinær åpningstid, medlemsskapet inkluderer tilgang på alle FRIM Mammas gruppetreninger, men ikke andre aktiviteter som arrangeres i treningslokalet av andre aktører enn FRIM Mamma
1.2 Det tas forbehold om endringer i åpningstidene, spesielt ved jule/påske og sommerferie. Det tas også forbehold om stenging av lokalet ved enkelte aktiviteter som kurs eller andre arrangementer i våre lokaler. Informasjon om dette kommer på vår hjemmeside og Facebook. Medlemmet er selv ansvarlig til å oppdaterer seg på endringer på vår hjemmesider og facebooksider
1.3 MSK-FRIM forbeholder seg retten til å sende ut info/reklame via post/sms/e-post.

2.1 Du er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte deg av senteret.
2.2 Du forplikter deg til å følge de anvisninger og rette deg etter de regler som til enhver tid gjelder for bruk av senteret. Ved mislighold av medlemskapet forbeholder vi oss retten til å kunne avslutte medlemskapet.
2.3 Du forplikter deg til å rydde på plass utstyr som blir brukt og holde orden etter deg i garderobe og treningsarealet.
2.4 MSK-FRIM fraskriver seg ethvert ansvar for skader på personer eller gjenstander som oppstår under, eller som følge av opphold i senteret, herunder også skade på klær og tap av penger, verdisaker eller annet av verdi som måtte bli borte.
2.5 Av hygieniske og miljøskapende grunner skal du benytte anstendige og ikke støtende treningstøy, samt alltid benytte håndkle. MSK-FRIM påberoper seg retten til å påpeke uskikket treningstøy. Rene innesko som ikke sverter skal benyttes i treningssenteret.

3.1 Innmelding: Du blir registrert som medlem hos oss fra den datoen du melder deg inn gjennom vår hjemmeside. Signering av kontrakt skjer elektronisk når du melder deg inn.
3.2 Medlemsskapet betales med faktura fra celine@frim.no hver måned. Medlemskap forutsetter månedlig betaling av 490kr på faktura. Faktura vil bli tilsendt på epost 14. dager før ny måned starter. Kunden plikter å oppgi endringer i epostadresse fortløpende. Husk at eposter kan havne i nettsøppelkassen, kunden plikter å sjekke sin nettsøppel hvis hun ikke har mottatt faktura i innboksen. Faktura skal betales før månedsskifte. Purring med purregebyr vil bli sendt ut ved manglende betaling 1. dato i ny måned. Ved 3. purring vil saken gå til eksternt byrå som håndterer inkasso.
3.3 Medlemsskapet løper frem til mottatt oppsigelse gjennom vår hjemmeside. Se eget kontaktskjema. 
3.4 Oppsigelse av medlemsskap må skje gjennom vår hjemmeside og gjelder fra påfølgende måned vi mottar oppsigelseskjema på vår hjemmeside www.frimtrening.no/medlem. Senest 5 virkedager før månedsskifte.

4.1 Du forplikter deg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. Komplett liste: www.rentsenter.no.

5.1 Senteret er stengt i romjulen, helligdager og uke 28, 29 og 30 på sommeren.