Fredrikstad Idrettsmedisin har avtale med Idrettens Helsesenter og Gjensidige forsirking. Dette innebærer at vi har får rask tilgang til røntgenundersøkelser, MR-undersøkelser og spesialistvurderinger hos Idrettens Helsesenter i Oslo.

Samarbeidet med Idrettens Helsesenter og Gjensidige medfører at utøvere / pasienter tilknyttet oss vil kunne få dekning av behandlingsutgifter tilknyttet sin lisensforsikring. For mer informasjon om dette, ta kontakt med Henrik på henrik@frim.no/92082958 eller se:

For å melde idrettsskader:

www.idrettshelse.no

www.gjensidigie.no